PRZESZCZEP WŁOSÓW W OKOLICE BRODY METODĄ FUE 600 GRAFTÓW

Zakres zabiegu: Zagęszczenie owłosienia w obszarze brody
Rezultat po 12 miesiącach

Pobrano 600 graftów według ustalonego planu

Pobranie graftów: punch prosty o średnicy 0,8 mm
Implantacja graftów:
implanter LIONS
po 300 graftów na jedną stronę
Terapia po zabiegu: osocze bogatopłytkowe, lampa LED
Terapia pozabiegowa: bez konieczności stosowania leków


PRZED ZABIEGIEM


PO 12 MIESIĄCACH


PO ZABIEGU