Pacjent Norwood IIIA
Ilość przeszczepionych graftów: 2250
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood VIA
Ilość przeszczepionych graftów: 3300
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood VI
Ilość przeszczepionych graftów: 2200
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 2400
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 3200
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood II/III
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1450
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów po przeszczepie włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Pacjent Norwood II/III
Przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1600
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1600
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1300
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IVA
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IIIA
Ilość przeszczepionych graftów: 1700
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Pacjent Norwood IV
Przeszczepionych graftów: 3300
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood V
Przeszczepionych graftów: 2100
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1000
przeszczep cebulek włosów przed przeszczep cebulek włosów przed przeszczep cebulek włosów przed przeszczep cebulek włosów przed
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Pacjent Norwood II/IV
Przeszczepionych graftów: 1500
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood V
Przeszczepionych graftów: 2100
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 12 m. po zabiegu 12 m. po zabiegu
Pacjent Norwood V, Przeszczepionych graftów: 1500 (szczyt głowy)
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood Va/VI
Ilość przeszczepionych graftów: 2150
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 5 m. po zabiegu 7 m. po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1200
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosów po przeszczepie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep włosów przed przeszczep włosów po
Przed zabiegiem Po zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 1200

przeszczep cebulek włosów przed

przeszczep cebulek włosów po

przeszczep włosów

przeszczep włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Pacjent Norwood IV/V
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1100
przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Obniżenie linii czoła
Ilość przeszczepionych graftów: 1000
przeszczep włosów u kobiet przeszczep włosów u kobiet
Przed zabiegiem Po zabiegu
Obniżenie linii czoła
Ilość przeszczepionych graftów: 1100
przeszczep cebulek włosów u kobiet przeszczep włosów u kobiet
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III/IV
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przeszczep włosów przeszczep włosów przeszczep cebulek włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu Po zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów u mężczyzn  efekt przeszczepu włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood V
Ilość przeszczepionych graftów: 2050
przed zabiegiem przeszczepu włosów przeszczep włosów efekt
Przed zabiegiem Po zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 800
przeszczep brody, zarostu zagęszczanie brody i zarostu
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood VII
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów FUE przeszczep włosów FUE
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III/IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczepianie włosów przeszczepianie włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood VII
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przed i po przeszczep włosów przed i po
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem Po zabiegu