Galeria – przeszczep włosów

 

Pacjent Norwood II/III
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosówprzeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1450
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosówpo przeszczepie włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Pacjent Norwood II/III
Przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosówprzeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosówprzeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1600
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1600
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1300
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood IV A
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep, transplantacja włosówprzeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood IIIA
Ilość przeszczepionych graftów: 1700
przeszczep, transplantacja włosówprzeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Pacjent Norwood IV
Przeszczepionych graftów: 3300
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood V
Przeszczepionych graftów: 2100
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood II
Przeszczepionych graftów: 1000
przeszczep cebulek włosów przedprzeszczep cebulek włosów przedprzeszczep cebulek włosów przedprzeszczep cebulek włosów przed
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Pacjent Norwood II/IV
Przeszczepionych graftów: 1500
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood V
Przeszczepionych graftów: 2100
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep, transplantacja włosówtransplantacja włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiem12 m. po zabiegu12 m. po zabiegu
Pacjent Norwood V, Przeszczepionych graftów: 1500 (szczyt głowy)
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III
Przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood Va/VI
Ilość przeszczepionych graftów: 2150
przeszczep, transplantacja włosówtransplantacja włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiem5 m. po zabiegu7 m. po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1200
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przed przeszczepem włosówpo przeszczepie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep włosów przedprzeszczep włosów po
Przed zabiegiemPo zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 1200

przeszczep cebulek włosów przed

przeszczep cebulek włosów po

przeszczep włosów

przeszczep włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Pacjent Norwood IV/V
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1100
przeszczep włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Obniżenie linii czoła
Ilość przeszczepionych graftów: 1000
przeszczep włosów u kobietprzeszczep włosów u kobiet
Przed zabiegiemPo zabiegu
Obniżenie linii czoła
Ilość przeszczepionych graftów: 1100
przeszczep cebulek włosów u kobietprzeszczep włosów u kobiet
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III/IV
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosówprzeszczep włosówprzeszczep włosówprzeszczep cebulek włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabieguPo zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów u mężczyzn efekt przeszczepu włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood V
Ilość przeszczepionych graftów: 2050
przed zabiegiem przeszczepu włosówprzeszczep włosów efekt
Przed zabiegiemPo zabiegu
Ilość przeszczepionych graftów: 800
przeszczep brody, zarostuzagęszczanie brody i zarostu
Przed zabiegiem6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood VII
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów FUEprzeszczep włosów FUE
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III/IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczepianie włosówprzeszczepianie włosów
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood VII
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przed i poprzeszczep włosów przed i po
Przed zabiegiemPo zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep, transplantacja włosówtransplantacja włosówprzeszczep włosów
Przed zabiegiemPrzed zabiegiemPo zabiegu