Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 2200
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 3 miesięcy
po zabiegu
6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood V
Ilość przeszczepionych graftów: 1200
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 9 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 9 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 7 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood V/VI
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 5 miesięcy
po zabiegu
7 miesięcy
po zabiegu
8 miesięcy
po zabiegu
8 miesięcy
po zabiegu

Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem Przed zabiegiem 3 miesiące
po zabiegu
3 miesiące
po zabiegu
7 miesięcy
po zabiegu
7 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów transplantacja włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
10 miesięcy
po zabiegu
12 miesięcy
po zabiegu
12 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 5 miesięcy
po zabiegu
Obiżenie linii czołowej
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem Po zabiegu
Pacjent Norwood IIIA
Ilość przeszczepionych graftów: 1700
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep włosów przeszczep włosów przeszczep włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
6 miesięcy
po zabiegu
10 miesięcy
po zabiegu
12 miesięcy
po zabiegu
12 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood V – korona
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 5 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood VI
Ilość przeszczepionych graftów: 1900
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 5 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood VI
Ilość przeszczepionych graftów: 2000
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 1900
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 1600
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 3 miesiące
po zabiegu
Pacjent Norwood V/VI
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja, przeszczep włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood III
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów
Przed zabiegiem 4 miesięce
po zabiegu
Pacjent Norwood III/IV
Ilość przeszczepionych graftów: 1800
przeszczep włosów przeszczep, transplantacja włosów transplantacja włosów przeszczep, transplantacja włosów
Przed zabiegiem 5 miesięcy
po zabiegu
5 miesięcy
po zabiegu
7 miesięcy
po zabiegu
Pacjent Norwood II
Ilość przeszczepionych graftów: 1500
przeszczep, transplantacja włosów przeszczep włosów
Przed zabiegiem 6 miesięcy
po zabiegu